لازم به ذکر است مدیران و هیئت همراه در حاشیه نمایشگاه۲۰۱۱   TUYAP-IDECO ترکیه از نمایشگاه کاشی وسرامیک  هم بازدید مختصری به عمل آوردند که تصاویر آن در زیر آمده است .