تقدیر به عنوان غرفه برتر نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی تهران

به اطلاع می رساند کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو) جهت ارائه و معرفی و عرضه تجهیزات آموزشی خود شهریور ۹۲ در نمایشگاه فوق ، شرکت و میزبان جناب آقای دکتر توفیقی وزیر محترم علوم و تحقیقات و همچنین سخنگوی قوه قضائیه و ریاست محترم صنایع و معادن استان تهران و رئیس کل تجهیز مدارس ایران بود و تقدیر به عنوان غرفه برتر قرار گرفت.

تصاویر آن در زیر آمده است . لازم بذکر است پس از بازدید از نمایشگاه مذکوربا حضور گرم همکاران ، نمایندگان و مشتریان و مقامات نامبرده این شرکت به عنوان غرفه برتر معرفی گردید و در مراسم اختتامیه مفتخر به دریافت لوح غرفه برتر گردید .