همانطور که مطلع هستید WORLD DIDAC بزرگترین سازمان  جهانی تجهیزات آموزشی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان اداری و خانگی  در کل دنیا می باشد که در آن کلیه تولید کنندگان و بزرگان تجهیزات آموزشی سراسر دنیا جهت ارائه محصولات ، راهکارها، ایده پردازی های جدید شرکت می کنند و به دلیل استراتژیک وآزاد  بودن کشور دبی که یکی از قوی ترین پایگاه های بلیغاتیWORLD DIDAC  می باشد سالیانه ۲ یا ۳ بار این کشور برگزارکننده نمایشگاه GESS می باشد .

بر اساس سیاست های مدبرانه  کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو ) و مدیریت بسیار مجرب و بهره مندی از واحدهای تخصصیR&D  (تحقیق و توسعه) ، معماری و کنترل کیفیت ، با رعایت اصول دانش آنتروپومتری و ارگونومی در طراحی و تولید محصولات خود وتوانایی اجرای هر گونه درخواستی از طرف مشتری و تلاش مستمر و بی وفقه مدیران و متخصان که دانش و تخصص خود و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای پیشبرد و ارتقا نظام آموزشی قراردداده اند،  باز هم نمایشگاه GESS  دبی برای سومین بار در سال ۲۰۱۴  از این شرکت دعوت و مد یران شرکت  نیزحضور بهم رسانید و با بررسی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه تجهیزات آموزشی و ارتقای آن توانست گام بزرگتری به بازار رقابتهای جهانی بردارد .تصویر آن در زیر آمده است .