حضور شیدکو در پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آموزشی

عنوان نمایشگاه:  حضور شیدکو در پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آموزشی ، آموزشگاه های علمی و کاربردی و مراکز آموزش عالی

سال برگزاری: ۹۱ تاریخ شروع: ۹۱/۸/۲۴

تاریخ اتمام: ۹۱/۸/۲۷

حضور شیدکو در پنجمین نمایشگاه تخصصی - وایت برد - گرین برد - میز نور - شیدکو - whiteboard - میز نقشه کشی - shidco- greenboard - صندلی دانشجویی - تابلو اعلانات
حضور شیدکو در پنجمین نمایشگاه تخصصی – وایت برد – گرین برد – میز نور – شیدکو – whiteboard – میز نقشه کشی – shidco- greenboard – صندلی دانشجویی – تابلو اعلانات