کارخانه تجهیزات آموزشی ،کتابخانه ای شمس (شیدکو) با بهره گیری از پیشرفته ترین ماشین آلات صنعتی ، نجاری در کشور افتخار دعوت و بازدید از این نمایشگاه را در سال ۲۰۱۳ داشته است . که تصاویر آن در زیر آمده است .

لذا این شرکت با توجه به ضرورت بهره گیری از فناوری روز برای فعلیت بخشیدن و ارتقاء قابلیت های شرکت و به روز سانی  تکنولوژی  استقبال ، بدین جهت مدیران و هیئت همراه  در نمایشگاه حضور به هم رسانیدند .که تصاویر آن در زیر آمده است .