مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو)، برای بررسی راهکارها و چالش های تولید موجود در تجهیزات آموزشی واداری  و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در همایش برگزار شده در این کشور حضور به هم رسانده و در حاشیه آن از تعدادی از دانشگاه های معتبر آن کشور از جمله دانشگاه ملی زبان‌شناسی کی‌اف (Київський національний лінгвістичний університет)  که یکی از موسسات آموزشی برتر اوکراین است با هدف آموزش زبان‌های خارجی در سال ۱۹۴۸ در شهر کی‌اف تاسیس شده است، این شرکت به منظور آگاهی از متد آموزشی وارتقاء سطح کیفی محصولات وفرهنگ سازمانی وتنوع بخش%