مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو)، برای بررسی راهکارها و چالش های موجود در تولید تجهیزات آموزشی و اداری  و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در همایش برگزار شده در این کشور حضور به هم رسانده و در حاشیه آن از تعدادی از دانشگاه های معتبرآن کشوراز جمله دانشگاه ایالتی باکو (Bakı Dövlət Universiteti)  یک دانشگاه عمومی است که در شهر باکوجمهوری آذربایجان واقع شده است ، این  دانشگاه درسال ۹۱۹ میلادی به تصویب مجلس شورای جمهوری دمکراتیک آذربایجان بنا شد و با رشته‌های تاریخ، علم زبان، فیزیک، ریاضیات، قانون و پزشکی کار خود را شروع کرده است و این شرکت  به منظور آگاهی از متد آموزشی و ارتقاء سطح کیفی محصولات و فرهنگ سازمانی و تنوع بخشی به محصولات خود در آن کشور از این دانشگاه  نیز بازدید نمودند و همواره جهت تحقق یابی اهداف خود از هیچ تحقیقی دریغ نمی کنند. تصاویر مربوط به بازدید از دانشگاه های ذکر شده در زیر آمده است .