مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو)، برای بررسی راهکارها و چالش های موجود در تولید تجهیزات آموزشی واداری  و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در همایش برگزار شده در این کشور حضور به هم رسانده و در حاشیه آن از تعدادی از دانشگاه های معتبرآن کشور از جمله دانشگاهدولتی ترکمن (Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti) که از قدیمی ترین و اولین دانشگاههای پایتخت ترکمنستان،عشق آباد بوده ، در سال ۱۹۵۰ میلادی پایه‌گذاری شده است. بعدها پس ار استقلال از اتحادیه جماهیر شوروی به افتخار شاعر شهیر ترکمن نام این دانشگاه به دانشگاه دولتی مختومقلی فراغی تغییر کرد، ای شرکت  به منظور آگاهی از متد آموزشی وارتقاء سطح کیفی محصولات وفرهنگ سازمانی وتنوع بخشی  به محصولات خود  در آن کشور نیز بازدید نمودند وهمواره جهت تحقق یابی اهداف خود از هیچ تحقیقی دریغ نمی  کنند.تصاویر مربوط به همایش و بازدید از دانشگاه های ذکر شده در زیر آمده است .