مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو)، برای بررسی راهکارها و چالش های موجود در تولید تجهیزات آموزشی واداری  و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در همایش برگزار شده در اتاق بازرگانی این کشور حضور به هم رسانده و در حاشیه آن از تعدادی از دانشگاه های معتبر آن کشور از جمله Ivane Javakhishvili Tbilisi State  که در ردیف دانشگاههای معتبر گرجستان قرار دارند و اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم اعتبار مدارکشان را تایید کرده است و دانشگاه دولتی  Tbilisi State University که تاسیس آن در سال ۱۹۱۸ می باشد و در حال حاضر ۳۵ هزار دانشجو دارد، این دانشگاه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه در منطقه قفقاز می باشدو در حال حاضر بنام دانشگاه جواخشویلی Javakhishvili نیز شناخته می شود که علامت اختصاری آن TSU است. به منظور آگاهی از متد آموزشی وارتقاء سطح کیفی محصولات وفرهنگ سازمانی وتنوع بخشی  به محصولات خود در آن کشور نیز بازدید نمودند وهمواره جهت تحقق یابی اهداف خود از