کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو ) باز هم به طور مستمر و قوی توانست در دی ماه ۹۱ برای اولین بار در تهران با فن آوری و دستاوردهای به روز خود که مدیون تیم مجرب ، مدیریت قوی و سابقه درخشان می باشد محصولات خود را به عرصه نمایش بگذارد.که تصاویر آن در زیر آمده است .