واحد فناوری و اطلاعات شیدکو

واحد فناوری و اطلاعات

هدف این قسمت تداوم جریان ارتباطات در زمینه فناوری و اطلاعات و همچنین بررسی و توسعه راهکارهایی در خصوص سهولت دسترسی کاربران به منابع نرم افزاری و سخت افزاری و داده ها می باشد .

این واحد به عنوان امور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، با توجه به تعامل و ارتباط مؤثر دو طرفه
Mutual Communicationn با دیگر واحدهای این امور، به طور کلی عهده‌دار مدیریت، برنامه‌ریزی و بازنگری کلیه‌ی طرح‌های راهبردی و در مناطق عملیاتی تابعه می‌باشد.

مهمترین وظایف و مسؤولیت‌های آن در چهار بخش مختلف خلاصه می‌شود:
۱٫ برنامه‌ریزی، تدوین، مدیریت، کنترل و ارزیابی پروژه‌های استراتژیک شرکت تجهیزات آموزشی شیدکو
۲٫ تدوین متدولوژی‌ها، روش‌ها و استانداردهای ICT در حوزه های خدمات، طراحی، توسعه و نگهداشت
۳٫ امکان سنجی و بررسی اقتصادی و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های ICT
۴٫ ارائه‌ی گزارش از وضعیت پایگاه داده‌ها و نرم‌افزارهای موجود جهت استقرار سیستم های اطلاعاتی

رئوس وظایف این قسمت دراین راستا بشرح زیر می باشد :
۱٫ تحلیل و بررسی ضرورت نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز معاونت و بخش ها
۲٫ تحلیل و توسعه زیر ساختهای شبکه و سرویسهای شبکه
۳٫ نظارت بر قراردادهای مرتبط با واحد
۴٫ تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران

کلیه بستر نرم افزارهای اداری شرکت شیدکو از کمپانی مایکروسافت بوده همانند نرم افزارهای:

Microsoft Dynamics CRM , Microsoft SharePoint Server , Microsoft Exchange Server , Microsoft Skype For Business

و در مبحث نرم افزارهای مجازی سازی، از نرم افزارهای کمپانی Citrix بهره برداری شده است.

در زمینه امنیت، کلیه بستر نرم افزاری از کمپانی Symantec میباشد.