مشاهده مطالب ارسال شده:آبان ۱۳۹۴صندلی دانشجویی و اصول ارگونومی تولید صندلی

۲۴ آبان, ۱۳۹۴ مقالات

صندلی دانشجویی و اصول ارگونومی تولید صندلی

شناسایی روش دخالت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان ضروری و مزایای زیادی دارد. ابعاد صندلی دانشجویی باید حداکثر تناسب را با ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری داشته باشد. حال سوال، اساسی این است که مناسب ترین ابعاد صندلی دانشجویی برای دانشجویان و دانش اموزان چقدر است؟ با استفاده از ابعاد آنتروپومتری دانشجویان ، نتایج نشان می دهد که دانشجویان بر روی صندلی دانشجویی بلندتر از حالت استاندارد می نشینند. اگر ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشیمنگاه برابر ۲۰، ارتفاع سطح نشیمنگاه ۴۲، عمق سطح نشیمنگاه ۳۸، عرض سطح نشیمنگاه بیش از ۵۹ و ارتفاع پشتی صندلی ۳۵ سانتی متر باشد، تناسب این ابعاد با ابعاد آنتروپومتری به ترتیب تا ۳۲، ۴۹، ۴۹، بیش از ۵۹ و ۴۴ درصد بهبود می یابد.

ادامه مطلب

میز نقشه کشی - وایت برد - گرین برد - میز نور - شیدکو - whiteboard - میز نقشه کشی - shidco- greenboard - صندلی دانشجویی - تابلو اعلانات

طراحی و نقشه کشی با میز نقشه کشی شیدکو

۲۰ آبان, ۱۳۹۴ مقالات

طراحی و نقشه کشی با میز نقشه کشی

نقشه کشی همان زبان تکنیک است. زبانی که تراوش فکر مهندسان و طراحان را به تصویر می کشد.مهارت نقشه خوانی و نقشه کشی در مهندسی مانند سواد خواندن و نوشتن می باشد.

ادامه مطلب