حمایت از دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان خارجی غیر بورس

حمایت از دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان خارجی غیر بورس .صمد حاج جباری، مدیر کل امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: بیشتر فعالیت اداره کل دانشجویان خارجی در خصوص دانشجویان غیربورس خارجی است و تاکید ما این است که دانشگاه‌ها به سمت جذب این دانشجویان حرکت کند. سازمان امور دانشجویان نیز هماهنگی‌هایی را در این خصوص انجام می‌دهد و حمایت هایی نیز برای جذب دانشجویان غیربورس داریم.

ادامه مطلب