مشکل کمبود فضای آموزشی

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان رئیس دانشگاه لرستان سرانه کل فضاهای این دانشگاه را ۹ مترمربع اعلام کرد.دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سرانه کل فضاهای آموزشی اعم از خوابگاه، کلاس و فضای ورزشی در دانشگاه لرستان ۹ مترمربع است.

ادامه مطلب